Poliçe dönemi içerisinde hasarın sigorta şirketindeki değerlendirme sürecinin takibi, poliçe kapsamında müşterilerimiz tarafından talep edilecek muhtemel değişiklik isteklerinin ilgili sigorta şirketi nezdinde takibi ile sigorta primlerinin zamanında ve yeterince yatırılması konusunda müşterilerimizin izlenmesi ve gerektiğinde uyarılması hizmetlerini kapsar.

 

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Karşılıklı görüşmeler sonucunda ihtiyaçları belirlemek ve gerekli verileri toplayarak  risk azaltıcı önlemlerin alınmasını sağlamak. Bu yöntemle en uygun sigorta programını hazırlayarak rapor halinde sunmak.

RİSKLERİN KARŞILIKLI TESPİTİ VE ANALİZİ

Müşterilerimizin sigorta ihtiyacının belirlenmesini takiben varsa yürürlükteki sigorta poliçelerinin analizini ve başlıca sigorta şirketleri nezdinde ki fiyat araştırmalarını yapmak

RİSK ANALİZİNE GÖRE SEKTÖREL BAZDA FİYAT ARAŞTIRMASI

Uzman kadromuzla sigortalılarımıza ihtiyaç duydukları anda sigorta ile ilgili tüm sorularına cevap vermek ve önerilerde bulunmak

SİGORTA DANIŞMANLIĞI

Müşterilerimizin yürürlükteki poliçelerinin teknik kadromuz tarafından incelenmesini sağlayarak, kapsam, muafiyetler, ödenen prim gibi konularda iyileştirme önerilerinde bulunmak.

TEKNİK DANIŞMANLIK

Yapılan teminat ve fiyat araştırması ile en uygun fiyatı veren şirketlere ait teklifleri incelenmek ve sonuçları karşılaştırılabilir bir yapıda müşteriye sunmak

FİYAT REKABETİ ESAS ALINARAK TEKLİFİN OLUŞTURULMASI VE SUNUMU

Kabul edilen teklife ait formların uygun bir şekilde doldurulmasını sağlamak, bu bilgilerin sigorta şirketine sunumunu ve poliçelerin hatasız olarak düzenlenmesini sağlamak

KABUL EDİLEN TEKLİFİN POLİÇE İŞLEMLERİNİN TAKİBİ

Hizmetlerimiz

SÜRÜCÜ SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş.

HER AN SORUMLULUK DUYARAK

Telefon: 0 (216) 410 10 00

Faks:      0 (216) 410 10 15

E-posta: info@ssigorta.com

Bizimle bağlantı kurmak için: